Ειδήσεις

Οικονομία

Παιδεία - Ιστορία - Τέχνη

Πολιτειακή Σύγκριση

Τράπεζες - Κόκκινα Δάνεια - Εφορία

Ιδρυτική Πράξη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΦΟΡΙΑ
Υπάρχουν επίσημα στοιχεία (ΦΕΚ), σύμφωνα με τα οποία οι Τράπεζες έχουν πληρωθεί τα δάνεια των Ελλήνων, με παροχές προς αυτές διαδοχικά, από διαφορετικές κυβερνήσεις... Παρ’ όλα αυτά, επιμένουν να τα εισπράξουν από τους δανειολήπτες δεύτερη φορά... Παράλληλα οι κυβερνήτες, φορολογούν γι αυτές τις παροχές προς τις τράπεζες, τον Ελληνικό Λαό.

Μέσα από αυτά τα γεγονότα, γεννιέται ένα ερώτημα: « Εάν το πολίτευμα στην χώρα μας είναι Δημοκρατικό όπως δηλώνεται στο Σύνταγμα, τότε οι κυβερνήτες ξεχρέωσαν τις τράπεζες με εντολή του λαού. Έχουν Δίκαιον λοιπόν οι τράπεζες, όταν απαιτούν να πληρωθούν από τον Έλληνα δανειολήπτη δεύτερη φορά;»

Ο λόγος στην Δικαιοσύνη... Υποστηρίζουμε νομικά τον εξαπατημένο δανειολήπτη...
7 Φεβρουαρίου 2017
Τα ΦΕΚ που δικαιώνουν τον Έλληνα δανειολήπτη στον αγώνα του, να σώσει το σπίτι από τα νύχια των τραπεζιτών... συνέχεια >> 

12 Μαρτίου 2017
Αποφάσκοντας την Επιστήμη : Η Άγνοια και ο Φόβος
...
 
Η Άγνοια και ο Φόβος που παράγει , αλυσσοδένουν τον δανειολήπτη στο ψέμα και στην απάτη Τραπεζών και Πολιτικών.
συνέχεια >> 

7-10-2017

Η Αξιοποίηση από τους δανειολήπτες των ΦΕΚ που αποδεικνύουν την ληστεία από τους Τραπεζίτες Δημοσίου χρήματος 233 δις                                         Σε τρία μέρη:                                                                                                            1.Oι Λόγοι της αποτυχίας των δανειοληπτών μέχρι σήμερα, στον αγώνα να σώσουν τα σπίτια τους από το τυραννικό Τραπεζιτικό Καθεστώς.<

συνέχεια >>


 29-10-2017
Η Αξιοποίηση από τους δανειολήπτες των ΦΕΚ  που αποδεικνύουν την ληστεία από τους Τραπεζίτες Δημοσίου χρήματος 233 δις .. 2ον  ΜΕΡΟΣ
συνέχεια >>
>>