Ειδήσεις

Οικονομία

Παιδεία - Ιστορία - Τέχνη

Πολιτειακή Σύγκριση

Τράπεζες - Κόκκινα Δάνεια - Εφορία

Ιδρυτική Πράξη

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Οι Έλληνες εκπαιδεύτηκαν και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται για να αποδεχτούν, πώς η οργάνωση της ομαδικής ζωής στη χώρα μας, ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, ο τρόπος με τον οποίο τίθενται οι νόμοι, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται κι ο τρόπος της δικαιοσύνης, είναι ίδιοι ή όμοιοι με τους αντίστοιχους τρόπους οργάνωσης της ζωής στις Ευρωπαϊκές χώρες...
Με άλλα λόγια οι κάτοικοι στην χώρα μας, εκπαιδεύτηκαν και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται για να πιστεύουν ότι το Πολίτευμα στην χώρα μας αν δεν είναι ίδιο, ομοιάζει με τα Πολιτεύματα στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Γαλλία,στην Αγγλία, στην Γερμανία αλλά και με το Πολίτευμα στην Ελβετία...
Ίσως η συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως η δυνατότητα των Ελλήνων να εκλέγουν τις κυβερνήσεις, είναι οι αιτίες αυτής της εσφαλμένης άποψης.

Η ελλειπτική εκπαίδευση των μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η ελλειπτική πληροφόρηση για τα γεγονότα στην Ευρώπη, διευκολύνει την παραμονή των Ελλήνων σ’ αυτήν την εσφαλμένη εντύπωση. Και σε ότι αυτό το λάθος παράγει...

Κι όμως .. Στην πραγματικότητα οι διαφορές στην οργάνωση της ζωής, οι διαφορές του Ελληνικού Πολιτεύματος με τα Πολιτεύματα αυτών των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απίστευτα μεγάλες..

Σ’ αυτήν την σελίδα, θα παρουσιάζονται σημαντικά γεγονότα των Ευρωπαϊκών χωρών, παράλληλα με τα αντίστοιχα Συνταγματικά άρθρα, που αναδεικνύουν αυτές τις διαφορές...
Όπως το γεγονός των λαϊκών κινητοποιήσεων στο Παρίσι, τον Απρίλιο του 2016. Στόχευαν στην ενεργοποίηση θεσμικά κατοχυρωμένου μέσου για την απόσυρση αντιλαϊκού νόμου που έθετε σε εφαρμογή η κυβέρνηση.
Στόχευαν στην ενεργοποίηση Δημοψηφίσματος. Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας του λαού, ήταν και συνεχίζει να είναι μια υπαρκτή απειλή για κάθε κυβέρνηση στην Γαλλία. Μια απειλή που υποχρεώνει τους κυβερνήτες να υποχωρούν μπροστά στην λαϊκή οργή και να αποσύρουν τις νομοθεσίες που την προκαλούν.
Παρόμοια με την Γαλλία, και στην Ιταλία, στην Ελβετία και σε άλλες χώρες,ο λαός έχει Θεσμικά ή Συνταγματικά κατοχυρωμένη την δυνατότητα να ανατρέπει αντιλαϊκές αποφάσεις των κυβερνητών.

Τα Συντάγματα σ’ αυτές τις χώρες επιτρέπουν στον λαό να προκαλέσει δημοψήφισμα με ερώτημα που ο ίδιος θα θέσει, υποχρεώνοντας την κυβέρνησή του να αποσύρει έναν αντιλαϊκό νόμο..Χωρίς να αναγκάζεται όπως στην πατρίδα μας, να περιμένει τις επόμενες εκλογές, για να εκφράσει την δυσαρέσκειά του...

Τα «ερωτήματα» που μόνιμα τίθενται από την συντακτική ομάδα, με σκοπό την σύλληψη την κυοφορία και την γέννηση των απαντήσεων για τις αιτίες αυτών των διαφορών είναι:

Τι είναι το Σύνταγμα; Έχει σχέση με το Δίκαιον; ...
Τι είναι το Δίκαιον, τα φυσικά και τα κοινωνικά δικαιώματα; Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσά τους;...
Τι είναι οι Νόμοι; Έχουν σχέση με το Σύνταγμα, με τα Δικαιώματα και το Δίκαιον; ..
Ποιοι έπρεπε ή ποιοι είναι δίκαιον να αποφασίζουν για το περιεχόμενο ενός Συντάγματος;... Ένας, λίγοι, όλος ο λαός, ξένοι;...Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ.. 

Αν ίσχυε στην Ελλάδα το Ιταλικο Σύνταγμα, οι κύριοι Γ.Α.Παπανδρέου, Αν.Σαμαράς, Ε.Βενιζέλος και Α.Τσίπρας, θα είχαν συλληφθεί και θα ήσαν φυλακή…

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ , ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..

Περιεχόμενα

1.Τα γεγονότα οικονομικής κρίσης στην Ιταλία και στην Ελλάδα… Και τα ερωτήματα που γεννιούνται από αυτά.

2.Η παρουσίαση των γεγονότων στην Ιταλία από τα διεθνή και ντόπια ΜΜΕ

3. Ένα προφανές συμπέρασμα για την αιτία που κίνησε τον Ρέντσι να ζητή-σει από τα νομοθετικά σώματα στην Ιταλία να εγκρίνουν την πρότασή του, να δώσει χρήματα στους Ιταλούς τραπεζίτες.

4.Η αυθαιρεσία ενός κυβερνήτη και το Σύνταγμα.                                          Τα άρθρα κλειδιά στο Ιταλικό Σύνταγμα(Άρθρο 68 ,75)

5.Γιατί υπάρχουν αυτά τα άρθρα στο Ιταλικό Σύνταγμα..

6. Tα αντίστοιχα άρθρα 44,60,61 από το Ελληνικό Σύνταγμα. Σύγκριση με τα αντίστοιχα άρθρα 68 ,75 στο Ιταλικό Σύνταγμα. Εφαρμογή και τα αποτε-λέσματα στην ομαδική ζωή των Ελλήνων.

 7.Παρατηρήσεις Σύγκρισης

8.ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Δημοψήφισμα στην Ιταλία και στην Ελλάδα... Δύο διαφορετικά Πολιτεύματα, που οι Έλληνες εκπαιδεύτηκαν να τα θεωρούν ίδια , ή όμοια... Στην Ιταλία ο λαός, δεν επέτρεψε στον πρωθυπουργό να δώσει σε τραπεζίτη 5 δις από το δημόσιο χρήμα, με το Δημοψήφισμα στις 4 /12/ 2016. Σε αντίθεση με το Ελληνικό Σύνταγμα που επιτρέπει στις ελληνικές κυβερνήσεις να λεηλατούν τους κόπους του πολύπαθου λαού, χωρίς να μπορεί κανείς να πει κουβέντα... (Παρουσίαση και Σύγκριση των αντίστοιχων Άρθρων από το Ιταλικό και Ελληνικό Σύνταγμα) συνέχεια >> 

6 Απριλίου 2017
 ΜΕΤΡΟΝ  
 
διαφορά  του Πολιτισμού από τα κάθε μορφής και περιεχομένου Civilizations.. 
ή Όταν κατέρρευσε το Μηδέν Άγαν περισσότερα >>