Ιδρυτική Πράξη

Ειδήσεις

Πολιτειακή Σύγκριση

Οικονομία

Τράπεζες - Κόκκινα Δάνεια - Εφορία

Παιδεία - Ιστορία - Τέχνη

24 - 5 - 2017


Φωτογραφία του Γεώργιος Εργείλαος Τσιπάς.


ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ--- ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ3 ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΣΗΜΕΡΑ




Α) Παρουσιάστε τι γράφει το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής για τις έννοιες:
•Θεσμός
•Σύνταγμα
•Δημοκρατία
•Πολιτισμός
•Δικαιώματα

Β) Παρουσιάστε στην συνέχεια τι ήσαν αυτές οι έννοιες όταν γεννήθηκαν και τι έπρεπε να διδάσκεστε σήμερα ότι είναι.




Για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ελέγχου , είναι ανάγκη να ορίσουμε την Επιστήμη, και την Γνώση.

Επιστήμη και Γνώση είναι συνώνυμα.

Το κοινό νόημα είναι η Βεβαιότητα για το μέλλον. Πώς αποκτάμε αυτήν την Βεβαιότητα;

Με δύο δρόμους: Την Θεωρία και το Πείραμα.

Η θεωρία συγκροτείται

από την υπόθεση ( εάν + πρόταση )

και την τελική πρόταση ( τότε + άλλη πρόταση ),

δηλαδή τον Συλλογισμό που είναι ένα σύνολο από λόγια.

Μετά την θεωρία και τις υποθέσεις οδηγούμαστε στο πείραμα-πράξη όπου αν έχουμε τη ζωή  να αποδέχεται , να χειροκροτεί τότε  η Θεωρία , με την Υπόθεσή της και την Τελική της Πρόταση, λειτουργούν μέσα στην ζωή..
Προσφέρουν στον Λαό το έργο που υποσχέθηκαν..(Λειτουργία= Λαός +έργο)

ΤΌΤΕ Η ΘΕΩΡΙΑ (Υπόθεση και Τελική Πρόταση ή ο Συλλογισμός) Αληθεύει.

Τότε είμαστε βέβαιοι ότι τα προβλήματα θα λυθούν.

 Αν όμως , η Θεωρία ΔΕΝ λειτουργεί μέσα στην ζωή, αν δεν προσφέρει στον Λαό το έργο που Υποσχέθηκε , (Πείραμα= πράξη) τότε έχουμε διάψευση.

Τότε είμαστε Υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε  αλλαγή στην θεωρία.

Πιθανότητα ένα κλάσμα :

Αριθμός των προβλέψεων που αλήθευσαν

Αριθμός πειραμάτων που κάναμε

και Βεβαιότητα όταν το κλάσμα είναι ίσον με την μονάδα..

ΘΕΣΜΟΣ

•Το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην σελίδα 31 γράφει
ότι θεσμός είναι η οργανωμένες και σταθερές σχέσεις και δραστηριότητες που έχουν σκοπό να ικανοποιήσουν σημαντικές κοινωνικές ανάγκες.

•Δεν απαντά το βιβλίο, πώς γεννήθηκαν, τον τρόπο δηλαδή, δεν απαντά για τον λόγο που είναι ιερή η οικογένεια που σήμερα βρίσκεται διεθνώς σε κρίση διάλυσης (Σουηδία, ΗΠΑ , σε ποσοστό 80% διαλύονται)

Τι ήταν όμως ο θεσμός όταν γεννήθηκε;

•Ένα ουσιαστικό που προκύπτει από την ενέργεια του ρήματος «Θέτω».
Τι θέτω; Τα λαχανικά στο ψυγείο;..ΟΧΙ..
Ένα σημαντικό πρόβλημα για την ζωή..
Σε ποιούς το θέτω;.. Στην συνοίκηση..
Τι είναι αυτό; Από τα πανάρχαια χρόνια των Ελλήνων , το σύνολο που οικούν μαζί για να επιβιώσουν..
Ο θεσμός όταν γεννήθηκε είχε δύο μέρη :
α) το πρόβλημα το οποίο τίθεται με μορφή ερώτησης σε ένα σύνολο ανθρώπων από έναν του συνόλου
και β) την λύση που το σύνολο δίνει.
•Ερώτημα για την αναπαραγωγή; … Απάντηση – λύση η Οικογένεια..
Ήταν είναι και θα είναι Θεσμός .. Με ιδιαίτερους τρόπους για κάθε λαό..
•Ερώτημα για την μετάδοση των γνώσεων στους νέους; …
Απάντηση –λύση η Παιδεία.. Ήταν είναι και θα είναι Θεσμός…




ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην σελίδα 70 γράφει ότι Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος της πολιτείας δηλαδή ο ανώτερος από όλους τους νόμους, ότι ρυθμίζει την οργάνωση και την λειτουργία της κρατικής εξουσίας και κατοχυρώνει τα δικαιώματα των πολιτών και καθορίζει τις βασικές υποχρεώσεις.

•Δεν απαντά το βιβλίο , ποιος φτιάχνει αυτόν τον θεμελιώδη νόμο..
Ένας, λίγοι, όλος ο λαός, ξένοι; Ποιος; Ο θεός ;..


Τι ήταν όμως το σύνταγμα όταν γεννήθηκε;

Σύνταγμα= Σύν + τάγμα

•Ήταν και πρέπει να είναι ένα Σύν- ολο
από σχέσεις κανόνες, νόμους ,
όπως η Ρήτρα του Λυκούργου, αλλά και οι Νόμοι του Σόλωνα
σύμφωνα με το οποίο τάσσουν ή βάζουν σε τάξη
ότι γίνεται σε μια χώρα
με σκοπό να ίσταται ή να είναι ελεύθερη.

Πάντα ήταν ο καταστατικός χάρτης σε κάθε χώρα…
Δηλαδή κατά +ίσταμαι= ενέργειες για να είναι ένας λαός όρθιος, να στέκεται όρθιος..
Καθώς οι δούλοι γονατίζουν ..

..

Συμπληρωματικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα παλαιά βιβλία της Μέσης Εκπαίδευσης ,

το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός

χάρτης σε μια χώρα. .. Συν +τάγμα + κατά + ίσταμαι

•Δηλαδή ; Δυο προθέσεις : «συν και κατά» .

Ένα ουσιαστικό το «τάγμα»
κι ένα ρήμα το «ίσταμαι».

«Συν» είναι ένα άθροισμα .
Ο γνωστός σταυρός +.
Προφέρεται «συν». Σημαίνει όλα μαζί.
«Κατά» σημαίνει δράση ,πράξη ,ενέργεια ,
όταν ενεργώ για να πέσει ένα εχθρικό αεροπλάνο και τα καταφέρνω να το ρίξω , τότε λέμε ότι το αεροπλάνο "κατέπεσε, κατερρίφθη"
"..

«Τάγμα» από το τάσσω ή βάζω σε τάξη

και «ίσταμαι» ,στέκομαι όρθιος.


•Επομένως συνθέτοντας τα νοήματα των προθέσεων «συν», «κατά», του ρήματος «ίσταμαι»
και του ουσιαστικού «τάγματος από το τάσσω» προκύπτει ότι

Σύνταγμα είναι το σύνολο των διμερών σχέσεων που βάζουν σε τάξη όλες τις ενέργειες ,
(κατά) τις δραστηριότητες σε μια σε μια Συνοίκηση (κατά Πλάτωνα και Αριστοτελη), ή σε μια Συνάθροιση (σύμφωνα με τον Ρήγα),σε μια ομάδα που ενεργεί για να ζήσει στον ίδιο "Όίκο" , στον ίδιο χώρο ζωής,
 με στόχο να στέκεται όρθια.
ΛΕΥΤΕΡΗ... Γιατί οι δούλοι γονατίζουν...

(Στις 4 Ιουλίου 1776 συγκαλείται συνέλευση των Αμερικανών στη Φιλαδέλφεια, όπου ψηφίζεται η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η οποία στηρίζεται στις πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού. Πρωταγωνιστές στη σύνταξη της Διακήρυξης υπήρξαν ο Τόμας Τζέφερσον και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος.
Το πρώτο Σύνταγμα στα νεώτερα χρόνια , ονομάστηκε constitution.. Το αρχαίο Ελληνικό ρήμα "ίσταμαι", έδωσε το περιεχόμενο σε όλο το κείμενο , το "Πρέπει" όλων, να ενεργούν με τέτοιο τρόπο,ώστε να είναι Ελεύθεροι)


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
•Το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην σελίδα 67 γράφει ότι δημοκρατία είναι το πολίτευμα σύμφωνα με το οποίο ο λαός αποφασίζει είτε ο ίδιος είτε με τους αντιπροσώπους του για την επίλυση των προβλημάτων τους με βάση την αρχή της
 πλειοψηφίας. 

•Δεν απαντά το βιβλίο αν πρέπει οι αντιπρόσωποι να αποφασίζουν , σύμφωνα με τις υποσχέσεις που έδωσαν για να εκλεγούν , ή ενεργώντας (κατά) όπως θέλουν , δηλαδή "κατά συνείδηση"..

•Δεν απαντά το βιβλίο , αν αυτό έπρεπε να γίνεται σε κάθε πρόβλημα που έχει ο λαός.
  
 Τούτες τις μέρες στην χώρα που γεννήθηκαν και λειτούργησαν και η Απέλλα στην Σπάρτη, και η Εκκλησία του Δήμου στην Αθήνα ,δίνοντας στην Ανθρωπότητα το αιώνιο νόημα της  Δημοκρατίας, αποφάσισαν οι κυβερνήσεις μείωση των μισθών των συντάξεων, ουσιαστική κατάργηση του ασφαλιστικού συστήματος, πώληση του εθνικού πλούτου σε ξένους .Αποφάσεις από Ολίγους κι όχι από το λαό.
Από Ολίγους που εξελέγησαν από τον Λαό, δίνοντας ψεύτικες υποσχέσεις. Υποσχέσεις ότι θα πραγματώσουν το όνειρο του Λαού.
Αλλά μετά την εκλογή τους, έκαναν πραγματικότητα όχι το όνειρο ,  μα τον Εφιάλτη.

Και η προπαγάνδα ότι έχουμε Δημοκρατικό Πολίτευμα γκρεμίζεται αμέσως από τις απαντήσεις στα ερωτήματα:
•Πήραν οι γέροι την απόφαση να μειώσουν τις συντάξεις τους; 
•Πήραν οι εργαζόμενοι την απόφαση να απολυθούν ή να μειώσουν τους μισθούς ;
•Αν δεν πήραν οι ιεροί οι γέροι, οι μισθωτοί , αυτές τις αποφάσεις, ποιοι τις πήραν;
•Αν δεν τις πήρε ο λαός , τις πήραν λίγοι.. Άρα για ποια δημοκρατία μιλά το βιβλίο;


Τι ήταν Δημοκρατία όταν γεννήθηκε;
•Δημοκρατία ήταν και πρέπει να είναι,
ο τρόπος λήψης των Αποφάσεων όταν ο λαός άρχει και κρίνει ,
όταν δηλαδή παίρνει όλες τις αποφάσεις για την λύση όλων των προβλημάτων στην ζωή.
Ιστορικά ,για να πάρουν αυτές τις αποφάσεις συγκεντρώνονταν όλοι μαζί σε ένα χώρο όπως η εκκλησία του δήμου στην Αθήνα και η Απέλλα στην Σπάρτη.

Σήμερα στην Ελβετία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με δημοψηφίσματα.




ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

•Το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην σελίδα 60 γράφει ότι πολιτισμός είναι μια πολιτική οργάνωση με βάση την οποία συγκεκριμένα άτομα και ομάδες έχουν την εξουσία να διαμορφώνουν και να επιβάλουν κανόνες-νόμους.

•Δεν απαντά το βιβλίο , ποιος έχει δώσει σ ‘ αυτές τις ομάδες , σ’ αυτά τα συγκεκριμένα άτομα, το δικαίωμα να επιβάλουν κανόνες-νόμους , που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ενάντια στα συμφέροντα των απλών ανθρώπων;

Τι ήταν ο πολιτισμός;
Συναρτάται με τον Τρόπο ζωής στην Πόλη;


•Πολιτισμός ήταν και πρέπει να είναι Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ όπως παρουσιάζει ο Ηρόδοτος, σύμφωνα με τον οποίον ο λαός άρχει και κρίνει .

Δηλαδή κρίνει-γνωρίζει με βεβαιότητα
για να άρχει , δηλαδή  να παίρνει αποφάσεις στα προβλήματα της ζωής .

Όταν το κριτήριο είναι το Μέτρο και η Αυτάρκεια
δηλαδή όταν οι Αποφάσεις λαμβάνονται με κριτήριο
όσα χρειαζόμαστε ,
ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα ,
τότε η Δημοκρατία αναβαθμίζεται Σε ΠΟΛΗ
και ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ σε ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ..



•Τα μέρη, αλλά και τη διαδικασία μέσα από την οποία η απλή συνοίκηση έγινε Πόλη:
• Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Πόλης, είναι η «συνοίκηση». Η συνοίκηση δημιουργείται όταν «μια ομάδα απ’ ανθρώπινα ζώα ζουν σ’ ένα τόπο κάπου, όλα μαζί.» . Το νόημα της συνοίκησης χωρίζεται σε δύο μέρη .
•Το ένα μέρος δηλώνεται στη φράση « Όλα μαζί» κι εκφράζεται με την πρόθεση «συν».
Το δεύτερο είναι ο τόπος στον οποίο συγκεντρώθηκαν για να βρουν τροφή .Ο «οίκος».
Οι συνοικήσεις στις λατινογενείς γλώσσες λέγονται «city και cities».
Από το «soci ,soco, socius» απομονώθηκε το «ci» ,που χρησιμοποιείται και στη σύγχρονη ιταλική γλώσσα δηλώνοντας ένα σύνολο ,ένα απλό άθροισμα . Όταν οι Ιταλοί σήμερα θέλουν να πουν «εμείς, σαν σύνολο, σαν απλό άθροισμα», λένε «ci».

• Το  τρίτο βήμα για τη δημιουργία της Πόλης, είναι οι Αποφάσεις στα προβλήματα της ζωής να λαμβάνονται από Όλους με κριτήριο  το Μέτρο και τηνΑυτάρκεια.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
•Το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην σελίδα 106 γράφει ότι δικαιώματα είναι ο στόχος του ελέγχου και του περιορισμού της απόλυτης εξουσίας του μονάρχη και την προστασία του ατόμου που κατοχυρώθηκε στα περισσότερα συντάγματα από τον 18ο μέχρι τον 20ο αιώνα.


•Δεν απαντά το βιβλίο τι είναι το Δίκαιον.. Δεν απαντά το βιβλίο ,όταν δεν άρχει ένας μόνος , (Μοναρχία), τότε πώς γεννιούνται τα Δικαιώματα;...



Στην Αρχαία Ελλάδα, Δίκαιον ήταν η Απόφαση ΌΛΩΝ σε κάθε πρόβλημα..


•Όταν η Συνοίκηση , συζητά το πρόβλημα που τίθεται από ένα μέλος της.. Τότε αν το πρόβλημα είναι σημαντικό για την Ζωή ,η λύση είναι και Δίκαιον και Θεσμός.
•Αν το πρόβλημα είναι απλής καθημερινής λειτουργίας, τότε η λύση δείχνει τον τρόπο ζωής που λέγεται Δημοκρατία.

•Δικαιώματα ήταν και πρέπει να είναι η Υγεία, η Παιδεία και η Εργασία .
Γιατί;

Διότι ήταν Απόφαση όλων ,στη Συνοίκηση να αντιμετωπίζονται οι ασθένειες με τον ίδιο τρόπο , να μεταδίδονται οι γνώσεις των μεγαλύτερων στην ηλικία στους νέους με τον ίδιο τρόπο, αλλά και να μοιράζουν να νέμουν την γη με τον ίδιο τρόπο για να μπορούν να ζήσουν από τα αγαθά της εργαζόμενοι πάνω σ' αυτήν..
( Ας θυμηθούμε τους Αναδασμούς γης στην Ρώμη το 376 π.Χ με Δημάρχους τον Σέξτο και τον Λικίνιο , αλλά και 260 χρόνια αργότερα , με Δημάρχους τους Γράκχους.
Ήταν Απόφαση  των Δήμων, απόφαση όλων. 
Την ίδια στιγμή η Απόφαση όλων ήταν και το ΔΙΚΑΙΟ . Δι αυτής λύνονται τα προβλήματα της ζωής για όλους.)

Εδώ παρουσιάζονται και τα άλλα βήματα για να αναβαθμιστεί η απλή Συνοίκηση σε Πόλη.


•ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
•Εάν τεθεί σε μια Συνοίκηση (κατά Πλάτωνα και Αριστοτελη), ή σε μια Συνάθροιση (σύμφωνα με τον Ρήγα),σε μια ομάδα ένα πρόβλημα με μορφή ερώτησης από κάποιο μέλος
•Τότε, η λύση που θα δώσει η Συνοίκηση είναι το ΔΙΚΑΙΟΝ..
(..παν το Κοινόν συνέστηκεν δια του Δικαίου)
Την ίδια στιγμή γεννιέται ένας Θεσμός
αν το πρόβλημα είναι θεμελιώδες για την ζωή
( αναπαραγωγή, γνώση, υγεία , λύση διαφορών ειρηνικά, αντιμετώπιση εσωτερικών ή εξωτερικών εχθρών της Συνοίκησης)
•και  την ίδια στιγμή δείχνεται η οργάνωση της Συνοίκησης με τον Τρόπο που ονομάστηκε Δημοκρατία.