Ιδρυτική Πράξη

Ειδήσεις

Πολιτειακή Σύγκριση

Οικονομία

Τράπεζες - Κόκκινα Δάνεια - Εφορία

Παιδεία - Ιστορία - Τέχνη

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


  

Οι Θεσμοί.Η λέξη κι η έννοια του Θεσμού αναδύθηκαν κατ’ Ανάγκη μέσα απ’ τη διαδικασία αναβάθμισης της ομαδικής ζωής σε Κοινωνία. Α.Ορισμός Ας δούμε τι είναι ο Θεσμός… 

 Ο Θεσμός είναι ουσιαστικό του ρήματος τίθημι ή θέτω. 
 Όταν θέτω τα πιατικά στα ερμάρια,στα ντουλάπια στη κουζίνα,ή τα παλιά κι άχρηστα αντικείμενα στην αποθήκη, ή όταν θέτω το κρέας στο ψυγείο , όχι σ’ αυτές τις περιπτώ-σεις δεν έχω φτιάξει Θεσμό.. 

Τι πρέπει να «θέσω» , για να δημιουργηθεί «ο Θεσμός»; 

Ένα πρόβλημα αναγκαίον για την επιβίωση με μορφή ερώτησης.. 

Σε αρκετές περιπτώσεις επιθυμίες για εκδίκηση , επιθυμίες ερωτικές όταν γεννιούνται στην ανθρώπινη ψυχή έχουν μεγάλη ένταση , σφοδρή κίνηση , και παρουσιάζονται ενδεδυμένες τα ρούχα της Ανάγκης.

Όμως ποτέ δεν ήσαν και δεν είναι οι Επιθυμίες Ανάγκες. 

Ανάγκη για τον άνθρωπο, είναι εκείνη ,που αν δεν ικανοποιηθεί, τότε το Ανθρώπινο το ζώον πεθαίνει. 

Και σε ποιους θα τεθεί τούτο το Αναγκαίον πρόβλημα για την Επιβίωση; 

Σε έναν , ή λίγους σοφούς;

Σε ξένους που έχουν την δύναμη όπλων και χρήματος;

Σε όλους εκείνους που έχουν το ίδιον πρόβλημα, και είναι ανάγκη να το λύσουν διαφορετικά θα χάσουν την ζωή τους;

Φυσικά στο Σύνολον εκείνων που βασανίζονται από τούτο το αναγκαίον για την ζωή τους πρόβλημα.

Και το Σύν-ολον , συζητά το πρόβλημα και προχωρεί σε λύση. Αποφασίζει τον τρόπον της Λύσης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον, μέσα από τα Μέρη του, ορίζουμε με σαφήνεια τον Θεσμό:

«Όταν κάποιος θέτει στην ομαδική ζωή, στην Συνοίκηση ένα πρόβλημα αναγκαίον για την επιβίωση όλων με μορφή ερώτησης, τότε η λύση που θα προτείνει η Συνοίκηση λέγεται Θεσμός.» Β. Αναγκαία προβλήματα για την επιβίωση, οι λύσεις στα οποία γεννούν κι ορίζουν τους Θεσμούς

Ποια είναι αυτά τα αναγκαία προβλήματα για την επιβίωση, οι λύσεις στα οποία γεννούν κι ορίζουν καθένα απ’τους Θεσμούς;

Β1. Η Κοινωνία ο πρώτος Θεσμός 

 Πρώτα και πάνω απ’ όλα το θεμελιώδες πρόβλημα : «Πώς θα επιβιώσει το ανθρώπινο ζώο δια της ομάδας; Πώς θα επιβιώσει η Συνοίκηση; »

Στην γη των Ελλήνων, η λύση που προτείνει η Συνοίκηση , το «Κοινόν» , είναι να πραγματωθεί η επιβίωση όλων με Κοινωνία Βοηθών δηλαδή βοηθώντας ο ένας τον άλλο.. 

Η Κοινωνία των Βοηθών ,η Πόλη, ή απλά η Κοινωνία ,υπ’ αυτή την έννοια, είναι ο πρώτος Θεσμός στην Ιστορία του Ανθρώπινου ζώου, σαν όντος Πολιτικού ή σαν Ανθρώπου.. 

Φωτογραφία της Olga Zissi.Οι κάτοικοι ενός χωριού της Ηπείρου βοηθούν στην κατασκευή της σκεπής συγχωριανού τους-1950 .Τρόπος ζωής

B2.Η Βία, η Επιθετικότητα δαμάζονται και γεννιέται ο Θεσμός της Δικαιοσύνης

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, που παρουσιάστηκε στην ομαδική ζωή με τη μορφή και το περιεχόμενο της Κοινωνίας, ήταν η διάσπασή της, από την Επιθετικότητα που έφερναν σ’ αυτήν τ’ ανθρώπινα ζώα μέσα απ’ την ίδια τη φύση τους. 
Οι διαφορές ανάμεσα στους Κοινωνούς ,όταν πάρουν την έκφραση της Ορμής της Επιθετικότητας, γίνονται βία του ενός στον άλλο.. 

Τότε παρουσιάστηκε κατ’ ανάγκην το πρόβλημα, να μην θέλει εκείνος που δέχτηκε επίθεση από κάποιο μέλος στη Κοινωνία να βοηθήσει στον αγώνα για την επιβίωση στην μάχη για την λευτεριά της Κοινωνίας στην οποία ανήκει ,εκείνον που τον έκλεψε, τον ξεγέλασε, τον απάτησε τον έβρισε, τον ειρωνεύτηκε, τον προσέβαλλε με όποιο τρόπο η Επιθετικότητα εκφράστηκε μέσα απ’ αυτόν. 

Τότε η εξέλιξη στην ομαδική μας ζωή της Συνοίκησης, η Κοινωνία των Βοηθών ή απλά η Κοινωνία δεχόμενη επίθεση μέσα απ’ τους κόλπους της ,δεχόμενη επίθεση απ’ την έμφυτη στους Κοινωνούς Ορμή της Επιθετικότητας, αδυνατώντας να την τιθασεύσει ,να την δαμάσει, καταρρέει, γκρεμίζεται.. Στη θέση της Βοήθειας που όφειλε να δίνει ο ένας Κοινωνός στον άλλο με στόχο την Επιβίωση Όλων, τώρα βρυχάται η τυφλή βία…

Αυτό το νέο πρόβλημα τίθεται κατ’ ανάγκην στο σύνολο , στην Συνοίκηση .. 

Κι η λύση , που η Συνοίκηση προτείνει, «το κοινόν» απαιτεί, οι διαφορές ανάμεσα στους Κοινωνούς της Επιβίωσης, να λύνονται με ειρηνικό τρόπο. 
Προσφεύγοντας σε αμερόληπτο Δικαστή, που θα λύσει τη διαφορά χωρίς βία, αποκαθιστώντας στην Κοινωνία των Βοηθών, την Ισορροπία που η Επιθετικότητα προσωρινά διατάραξε. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε ο Θεσμός της Δικαιοσύνης. 
Σαν αναγκαία προϋπόθεση για να πραγματώσει η Κοινωνία των Βοηθών, τον στόχο για τον οποίο φτιάχτηκε: Την Επιβίωση Όλων, βοηθώντας ο ένας τον άλλον.

Β3.Η Ορμή της Αναπαραγωγής και η λύση: Ο Θεσμός της Οικογένειας. 

Αν σταματήσει η Αναπαραγωγή τότε το Ανθρώπινο Είδος θα εκλείψει. 
 Άρα η Αναπαραγωγή είναι Ανάγκη.

Αυτό το Αναγκαίον πρόβλημα ,κάποτε τέθηκε υπό μορφή ερωτήματος στην ομαδική μας ζωή, στην Συνοίκηση.

Κι η Συνοίκηση αποφάσισε να δώσει την λύση : «Οικογένεια»

Και γεννήθηκε και τούτος ο Θεσμός σαν λύση στο αναγκαίον πρόβλημα: 
 «Πώς θα γεννηθούν τα παιδιά;.. Ελεύθερα από πρόσκαιρα σμιξίματα των γονιών, όπως ακριβώς συμβαίνει η Αναπαραγωγή των θεριών στη ζούγκλα;… 
 Ποιοι θ’ αναλάβουν τη φροντίδα να τα μεγαλώσουν;… Θ’ αναλάβει η Συνοίκηση να τα μεγαλώσει; .. Θα γεννηθούν με τα κριτήρια που ταιριάζουν στην αναβάθμιση της Συνοίκησης σε Κοινωνία και του ανθρώπινου ζώου σε Ον Πολιτικό ή Άνθρωπο ;» …  
Σε  κείνα τα χρόνια της ακμής, η Αναπαραγωγή ήταν κάτι το Ιερό ! 

Προϊόν της Ιερής δέσμευσης που συμβόλιζε η Ήρα ,της Ιερής δέσμευσης του Γάμου! 

Σ’ αυτή την Ιερή δέσμευση προχωρούσαν ζευγάρια που ετίθεντο σ’ερωτική κίνηση με κριτήριο την ομορφιά που συμβόλιζε η Αφροδίτη και την αγνότητα . Το αιώνιο σύμβολο της Αρτέμιδος!

Β4.Ο Θεσμός της Παιδείας.

Είναι η λύση που Αποφάσισε η Συνοίκηση με τη Μορφή και το Περιεχόμενο της Κοινωνίας, όταν τέθηκε το πρόβλημα για την αγωγή των παιδιών , με τη Μορφή του Ερωτήματος: 

«Πώς θα μεταδώσει η Κοινωνία στις νέες γενιές ,  τον τρόπο ζωής και τις Γνώσεις που έχει αποκτήσει;»

Κάθε Συνοίκηση, όπως η Κοινωνία Βοηθών, όταν προτείνει μια συγκεκριμένη οργάνωση για να μεταδοθούν οι Γνώσεις στους νέους, έχει προτείνει τη Μορφή και το Περιεχόμενο στο Θεσμό της Παιδείας.

υπενθυμίζουμε ότι

Β5.Η Οργάνωση έχει Σκοπό, Στοιχεία και Σχέσεις

Η διαβάθμιση της μετάδοσης των γνώσεων σε παιδιά, σε έφηβους και σε νέες και νέους επιμερίζει το σκοπό της Παιδείας, ανάλογα με την ηλικία. 

Σκοπός στην Ελλάδα στα χρόνια της Ακμής, ήταν να μάθουν τα παιδιά, τον τρόπο για να ζήσουν λεύτερα, μέσα στο Μέτρο, στην Αυτάρκεια.. Να μάθουν τι είναι το Δίκαιον, να γνωρίσουν τις Μορφές των Πολιτευμάτων αλλά και το Περιεχόμενο σε Σχέση με το Δίκαιον όλων και την Ελευθερία, να μπορούν να Κρίνουν για να μπορούν να Άρχουν..      

Η εκπαίδευση παρουσιαζόταν με το ανώτερό της Περιεχόμενο , στη Μορφή της Παιδείας.

Αντίθετα στα σύγχρονα σχολειά των Ελλήνων ,για 70 ολόκληρα χρόνια μέχρι σήμερα έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα πνευματικής σύγχυσης , αποτέλεσμα του οποίου είναι  οι κάτοικοι στη χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία, να μην την αναγνωρίζουν!  

  Φωτογραφία του Αποστολης Ιωαννιδης. 

Να αποδέχονται σαν σε θέατρο του παραλόγου , λίγους  εκλεγμένους ν’ Αποφασίζουν για όλα τα προβλήματα «κατά συνείδηση» , δηλαδή όπως «γουστάρουν» γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις υποσχέσεις που δώσανε για να εκλεγούν! 

Να αποδέχονται μια Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία να ονομάζεται Δημοκρατία σ’ ένα δόλιο Σύνταγμα που ποτέ δεν έχει εγκριθεί από το λαό !             

Να παίρνουν στους ώμους τους , τις ευθύνες από τις πράξεις τούτων των λίγων που οδήγησαν τη χώρα μας στην καταστροφή! Μια καταστροφή  που συντελέστηκε και δυστυχώς συνεχίζεται …

Στη χώρα μας καλλιεργείται ένα σχέδιο πνευματικής σύγχυσης ,αποτέλεσμα της οποίας είναι οι Έλληνες  να μην  αναγνωρίζουν τι είναι το Δίκαιον, να μην αναγνωρίζουν δρόμους για την Επιβίωση του Έθνους, να αποδέχονται την μετανάστευση και την πλημμυρίδα παρανόμων που η παγκόσμια κυβέρνηση Αποφάσισε να αποικήσουν τη πατρική μας γη, να μην  αναγνωρίζουν την Ολοκληρωτική διάσταση μέσα από την οποία  παρουσιάζεται σε όλα τα Πολιτεύματα στην Ευρώπη ,ο νέος Μεσαίων, η Παγκοσμιοποίηση!

Μ’ άλλα λόγια στην πατρίδα μας , η Παιδεία τα τελευταία 70 χρόνια έχει εκφυλιστεί σ’ απλή  εκπαίδευση εθελουσίων δούλων!

Τα Στοιχεία σαν μέρος της Οργάνωσης στην εκπαίδευση, είναι τα σχολειά , οι μαθητές , οι δάσκαλοι αλλά και τα βιβλία, τα εργαστήρια , όλος ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση της γνώσης.

Σχέσεις είναι οι κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσουν στα σχολειά οι μαθητές κι οι δάσκαλοι για να γίνει πραγματικότητα ο Σκοπός.

 Με τις Σχέσεις ,τα Στοιχεία, δάσκαλοι και μαθητές, θα κινηθούν για να πραγματώσουν το Σκοπό,που οι κυβερνήτες Αποφασίζουν.

Υπενθυμίζουμε ότι το επίπεδο Οργάνωσης της Παιδείας πριν τους Περσικούς Πολέμους ήταν τέτοιο, ώστε στη Χίο να λειτουργούν σχολεία με 200 μαθητές.. Μια Συνοίκηση μακριά από τα μεγάλα κέντρα του Ελληνικού Πολιτισμού όταν ήμασταν σε Ακμή..

Υπενθυμίζουμε ότι στην Σπάρτη από τα χρόνια του Λυκούργου  μέχρι και τους Περσικούς πολέμους, η Οργάνωση της μετάδοσης Γνώσης στα νέα παιδιά ήταν διαφορετική από την αντίστοιχη Οργάνωση στην Αθήνα. Ο Σκοπός της καταγράφηκε με χρυσά γράμματα στη Παγκόσμια Ιστορία, στο «Μολών Λαβέ» στις θερμοπύλες σαν το αιώνιο οχυρό εκείνων που θέλουν να γίνουν, να είναι  και  να λέγονται Ανθρωποι!

Αποτέλεσμα εικόνας για μολων λαβε φωτο

Υπενθυμίζουμε ότι στο χιλιετή Μεσαίωνα η Παιδεία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη..

Υπενθυμίζουμε ότι η Παιδεία ήταν, είναι και θα είναι ο καθρέπτης στην Συνοίκηση   του Τρόπου της Ζωής..

Β6.Ο Θεσμός του Στρατού και της Αστυνομίας.

Όταν τίθεται στη Συνοίκηση το πρόβλημα με τη Μορφή της ερώτησης: «Πώς θα οργανωθεί η προστασία της Συνοίκησης από εξωτερικό εχθρό ή από απειλή που εμ-φανίζεται στο εσωτερικό της όπως από ληστές ή τύραννους που θέλουν να υποτάξουν και να δουλοποιήσουν τα μέλη της;»..

Σ’ αυτό το πρόβλημα η Συνοίκηση ή ο αναβαθμός της με τη Μορφή και το Περιεχόμενο της Κοινωνίας προτείνει τη λύση : «Οργάνωση στρατού για τη προστασία από εξωτερική απειλή κι Οργάνωση αστυνομίας για την προστασία από εσωτερική απειλή»..Τότε, αυτή η λύση στο πρόβλημα της προστασίας της Συνοίκησης από εξωτερικό εχθρό είναι ο Θεσμός του Στρατού κι η λύση στο πρόβλημα της προστασίας της Συνοίκησης από εσωτερικό εχθρό είναι ο Θεσμός της Αστυνομίας..