Ειδήσεις

Οικονομία

Παιδεία - Ιστορία - Τέχνη

Πολιτειακή Σύγκριση

Τράπεζες - Κόκκινα Δάνεια - Εφορία

Ιδρυτική Πράξη
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ


ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ


Ιδρυτική Διακήρυξη από Έλληνες Επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων για την Επιστημονική Ανασυγκρότηση της Πατρίδας. 

«Εμπρός οι δημιουργοί την αχθοφόρα ορμή σας...»Κάλεσμα προς όλους τους επιστήμονες που νοιάζονται κι οραματίζονται αυτήν την δημιουργία, να έλθουν σε επικοινωνία με την συντακτική ομάδα, για να προσθέσουν ένα μικρό λιθαράκι σ’ αυτήν την τιτάνια προσπάθεια...

«Για να πάρουν οι αιώνες εκδίκηση...»


Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

1.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ »   

 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ... 

Για εκείνους που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν και να βρεθούν στον Δρόμο με την Επιστήμη ...

 


1.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ »

Στην Αθήνα σήμερα στις ……. ,μεταξύ των στο τέλος της πράξεως αυτής συμβαλλομένων ,συμφωνούνται και συνομολογούνται τα ακόλουθα .

Αρθρο 1.

ΙΔΡΥΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Συστήνεται Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που διέπεται από τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού και τις διατάξεις των άρθρων 741 έως 748 του Αστικού Κώδικα .Η Εταιρεία δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό ,έχει στόχους Κοινωφελείς, Μορφωτικούς ,Πολιτιστικούς και είναι ΜΗ Κυβερνητικό αυτόνομο νομικό πρόσωπο .

Η Επωνυμία της εταιρείας είναι

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠ.ΑΝ » .

Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται ……………………………., οδός ..........................αριθ……….. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία (50+1) ,μπορούν να ανοιχθούν παραρτήματα εντός της Αττικής καθώς και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας και σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20 ετη) .Αρχίζει από σήμερα και λήγει την …….Ιουνίου 2036

Ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας δύναται να παραταθεί δια συμφωνητικού μεταξύ των υπαρχόντων εταίρων ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία (50+1)

Αρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

α) Η περάτωση άρτιων και ολοκληρωμένων μελετών που έχουν ήδη ξεκινήσει  από διετίας με αντικείμενο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τεκμηριώνονται με βάση την άριστη επιστημονική γνώση και εμπειρία των Ελλήνων επιστημόνων της χώρας και του αποδήμου Ελληνισμού και με σύμβουλο, γνώμονα και οδηγό την πολύτιμη ιστορική αλήθεια .

β) Η ανάκτηση της ανεξαρτησίας της χώρας και η συνταγματική κατοχύρωσή της .

γ) Η μέγιστη συμβολή στη δημιουργία ενός νέου Συντάγματος από τον Λαό για τον Λαό, που θα προκύψει κατόπιν Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης κληρωτών από όλες τις παραγωγικές τάξεις.

Ενός Συντάγματος που θα εγκριθεί κατ' άρθρο και στο σύνολο με Δημοψηφίσματα.

Η ενημέρωση του ελληνικού λαού ότι το υπάρχον Σύνταγμα είναι ολιγαρχικό και επιτρέπει την διαφθορά ,την ασυδοσία και την ατιμωρησία ,ότι δεν προστατεύει την λαϊκή κυριαρχία και επιτρέπει την παραχώρηση εθνικής κυ-ριαρχίας και ανεξαρτησίας .

Η συμβολή στην κατανόηση ότι πρέπει να δημιουργηθεί νέο Σύνταγμα από τον λαό για τον λαό ,που θα προκύψει αυτή τη φορά από συντακτική Εθνοσυνέλευση κληρωτών από όλες τις παραγωγικές τάξεις και Δημοψήφισμα .

Η παροχή ουσιαστικής επιστημονικής συνδρομής και τεχνογνωσίας ώστε ο λαός μας να συμμετέχει αποφασιστικά ο ίδιος στη δημιουργία νέου Συντάγματος, που θα σημάνει ένα νέο ξεκίνημα ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κρά-τους που θα διαγράψει μονομερώς τα δεσμά του χρέους, των δανειακών συμβάσεων , των μνημονίων ,των συμβάσεων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που είναι αντισυνταγματικά, παράνομα και προϊόντα διαφθο-ράς .

Ι). Η ενημέρωση του λαού για την άνευ όρων παράδοση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε αλλότρια συμφέροντα και την προδοσία του εθνικού μας νομίσματος που είχαν σαν αποτέλεσμα την οικονομική υποδούλωση των Ελλήνων.

Η επιστημονική συμβολή στην αναίρεση της συκοφαντίας που έχει επιβληθεί στον ελληνικό λαό ώστε ν’ανακτηθεί η αξιοπρέπεια του ‘Ελληνα που έχει τρωθεί βάναυσα.

ΙΙ). Η ενημέρωση του λαού για τον ρόλο των Τραπεζών στην οικονομική εξαθλίωση του λαού μας.

ΙΙΙ) Την αποκάλυψη και την ενημέρωση του λαού για την ιστορική αλήθεια που βεβηλώθηκε και λεηλατήθηκε από τις παράνομες εξουσίες.

Την αποκάλυψη και την ενημέρωση του λαού για τον τρόπο με τον οποίο το καθηγητικό κατεστημένο παρερμήνευσε, παραποίησε, παραχάραξε και διαστρέβλωσε γλώσσα και ιστορία σκορπίζοντας έτσι άγνοια, διχασμούς πολέμους και θάνατο.

Την αποκάλυψη και την ενημέρωση του λαού για τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι στερούνται την επιστημονική ανάλυση και γνώση των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών, της αρχαίας Ελληνικής σκέψης, παιδείας και πολιτισμού.ΜΕΣΑ και ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για την πραγμάτωση των ΣΚΟΠΩΝ


    


α) Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγκρότησης του αραγούς Πανεπιστημονικού  Μετώπου των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων όλων των επιστημών και ειδικοτήτων που θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενότητα του λαού, θα τον στηρίζει και θα τον προστατεύει με όπλα την επιστημονική αλήθεια και δικαιοσύνη .

β) Η καταγγελία και η νομική προσφυγή σε ελληνικά και διεθνή δικαστήρια των μνημονιακών κυβερνήσεων που με πρωτοφανή και πρωτόγνωρο τρόπο παραβίασαν ακόμα και το υπάρχον ολιγαρχικό Σύνταγμα.

Αλλά και η καταγγελία της ποινικά κολάσιμης πλαστογραφίας της βούλησης του Ελληνικού Λαού που πραγματοποιήθηκε και συνεχίζει να πραγματοποιείται με αρχή και μέσον το Σύνταγμα, όσων κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 1975 μέχρι σήμερα.

Το γεγονός: Η ΕΕ για να εγκρίνει την ένταξη μιας χώρας στους κόλπους της, απαιτεί αποδείξεις ,ότι οι κυβερνήτες πράττουν ,αποφασίζουν έχοντας πάντα σε κάθε πράξη , σε κάθε απόφαση,την έγκριση από το λαό.(βλέπε τα 3 κριτήρια της Κοπεγχάγης)

Φυσικά για τους κυβερνήτες μας,  η απόδειξη βρίσκεται στο Σύνταγμα, σύμφωνα με το οποίο κυβερνιέται η χώρα.(1ο Κριτήριο της Κοπεγχάγης). 

Τούτο το Σύνταγμα είναι σαν την αστυνομική μας ταυτότητα σε επίπεδο διεθνών σχέσεων..

Οι Έλληνες κυβερνήτες εξαπάτησαν την ΕΕ.

Και φυσικά τον Ελληνικό Λαό.Με ένοχη σιωπή όλων των Κομμάτων. 

Παρουσίασαν στην ΕΕ , ένα Σύνταγμα σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις των κυβερνητών στην χώρα μας λαμβάνονται Δημοκρατικά. Τούτο το Σύνταγμα ποτέ δεν εγκρίθηκε από το λαό με Δημοψήφισμα! Και ο λαός εκπαιδεύεται στα σχολειά,να αποδέχεται μια Ολιγαρχία σαν να είναι Δημοκρατία. 

Σ’ αυτό το Σύνταγμα, το Άρθρο 1 παρουσιάζει ψευδώς το Πολίτευμα σαν Δημοκρατία με τον λαό κυρίαρχο.

Παρουσιάζει το λαό να επιλέγει αντιπροσώπους, με κριτήριο τις υποσχέσεις που αυτοί απλόχερα δίνουν.Σε κάθε εκλογική μάχη , οι υποψήφιοι βουλευτές και τα κόμματα, για να εκλεγούν υπόσχονται στο λαό να κάνουν πράξη το όνειρό του. Όμως, μετά την εκλογή , πετάνε τις υποσχέσεις στο καλάθι των αχρήστων και ψηφίζουν, δηλαδή παίρνουν αποφάσεις για τη λύση των προβλημάτων , όχι σύμφωνα με αυτές, αλλά όπως το Σύνταγμα απαιτεί με το Άρθρο 60: «ο εκλεγμένος έχει απεριόριστο το δικαίωμα ψήφου κατά συνείδηση».Και «κατά συνείδηση» , σύμφωνα με το Σύνταγμα , δεν κάνουν πράξη το όνειρο που υποσχέθηκαν στο λαό. Κάνουν πράξη τον εφιάλτη..

Ο λαός ,κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαπατάται κατ’ εξακολούθηση, χωρίς όμως να μπορεί να ασκήσει στον εκλεγμένο πολιτικό ποινική δίωξη σύμφωνα με το Άρθρο 61: «Απαγορεύεται η άσκηση ποινικής δίωξης στον εκλεγμένο για την ψήφο του»..

Και φυσικά ,αν ίσχυε το Άρθρο 1,αν δηλαδή υπήρχε Δημοκρατία όπως ψευδώς υποστηριξαν οι κυβερνήτες ,για να γίνει δεκτή η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λαός θα μπορούσε,να αρνηθεί την ψήφο των εκλεγμένων στη Βουλή ,προκαλώντας Δημοψήφισμα για να την ανατρέψει..

Όπως συμβαίνει στην Ιταλία, ή στην Γαλλία.(βλέπε σελίδα ΠολιτειακήςΣύγκρι-σης)..

Όμως εδώ στην χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία ,το Σύνταγμα που φτιά-ξανε οι Λίγοι , το Σύνταγμα που ποτέ δεν έχει εγκριθεί από τον Ελληνικό Λαό με το Άρθρο 44 ,δεν το επιτρέπει: «..Δημοψήφισμα μπορεί να προκαλέσει μόνο η Βουλή, με πρόταση από τα 2/5 του συνόλου των βουλευτών και έγκριση από τα 3/5 ..»

Φυσικά γεννιέται το ερώτημα:

«Γιατί μέχρι σήμερα καμιά πολιτική παράταξη ,μέσα κι έξω απ τη ΒΟΥΛΗ κανείς πολιτικός, ή πνευματικός άνθρωπος δεν έχει τολμήσει να καταγγείλει την πλαστογραφία του τρόπου λήψης των αποφάσεων από τους κυβερνήτες;

Γιατί κανείς δεν έχει καταγγείλει τους λίγους κυβερνήτες , που μόνιμα πλαστογραφούν την υπογραφή μας, την θέλησή μας 

για να ξεγελάσουν και τις άλλες χώρες και τους δανειστές ώστε  να εισπράξουν δήθεν για μας, τα δάνεια που χρεοκόπησαν την χώρα;

Γιατί δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη των υπεύθυνων για το χρέος της χώρας; Αν φυσικά ,μετά από τον απαραίτητο λογιστικό έλεγχο αποδειχτεί ότι υπάρχει ;……»

Στη χώρα μας ,ποτέ ο λαός δεν ρωτήθηκε προεκλογικά άρα ποτέ δεν ενέκρινε με ψήφο τις δανειοληψίες των κυβερνητών ,με τις οποίες φτιάχτηκε αυτό το περιβόητο Χρέος..

Επομένως οι δανειολήπτες πολιτικοί , πλαστογραφώντας την θέληση του Λαού μας, ζήτησαν και πήραν μεγάλα Δάνεια, με δικές τους αποφάσεις. Ερήμην του λαού, στον οποίον τα χρέωσαν. 

Και εδώ το κακούργημα

Όλοι οι υπογράφοντες κυβερνήτες αλλά και το σύνολον της Βουλής με την ένοχη σιωπή της,διέπραξαν ποινικά κολάσιμη πράξη σε επίπεδο κακουργήματος .

Όταν υπέγραφαν «κατά συνείδηση» τις δανειακές συμβάσεις με τις οποίες χρέωσαν τον πολύπαθο λαό για εκατοντάδες χρόνια. 

Χωρίς την έγκρισή του ..  Πλαστογραφώντας την θέληση του..

Όμως ΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΊ  Η ΠΛΑΣΤΟΡΑΦΙΑ ,η Διεθνής Συνθήκη της Βιέννης με τα άρθρα 49,50  ακυρώνει , όλες τις δανειακές συμβάσεις σαν προϊόν εξαπάτησης και του Λαού ,αλλά και των δανειστών..

Και κρατήστε στο νου σας, ότι η  ποινική ευθύνη όλων εκείνων που υπέγραψαν , δεν παραγράφεται και θα είναι πάντα σε εκκρεμότητα.. Μέχρι να δοθεί Λόγος σε Δικαστήριο.. .

γ) Η Νομική άμυνα και προστασία του δοκιμαζομένου ελληνικού λαού.

Ενδεικτικά: για τις έκτακτες φορολογίες ,χαράτσια, κόκκινα δάνεια. 

Καταγγελία και δικαστική δίωξη κατά όλων των αποικιακών συμβάσεων και πωλήσεων του ΤΑΙΠΕΔ (λιμάνι του Πειραιά , Ελληνικό κλπ)και των ληστρικών εταιριών τύπου ELDORADO. 

Δικαστική δίωξη για την ληστεία των χρημάτων των ασφαλιστικών ταμείων, της διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος, της λεηλασίας και της ληστείας των μισθών και των συντάξεων, που είναι πλέον κάτω από τα όρια της στοιχειώδους συντήρησης του ανθρώπου με αποτέλεσμα εξαθλίωση, πείνα και θάνατο. Αποκάλυψη όλων των οικονομικών σκανδάλων και όλων των φορέων ή προσώπων που ενεπλάκησαν. Η συνδρομή για την διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων και την επιστροφή του κατοχικού δανείου και όλων των οφειλών της Γερμανίας στο μόνο νόμιμο δικαιούχο, τον Ελληνικό λαό. Ειδικοί επιστήμονες της ΕΠΑΝ θα προσφέρουν ιστορικά, οικονομικά και ιατρικά επιχειρήματα για την διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων ,συνεργαζόμενοι για τον σκοπό αυτό με κάθε άλλο φορέα που έχει τους ίδιους σκοπούς.

δ) Η ιατρική ερμηνεία ,τεκμηρίωση και αποκάλυψη όλων των αιτιών και των λόγων της κατακόρυφης αύξησης της νοσηρότητας ,της θνητότητας και των αυτοκτονιών που προκλήθηκαν από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και η υποβολή των σχετικών ιατρικών εκθέσεων από ειδικούς ιατρούς πραγματο-γνώμονες.

ε) Η ιατρική αποκάλυψη, έκθεση και ανάλυση όλων των αιτιών και βλαπτικών παραγόντων για την νοσηρότητα και θνητότητα του ελληνικού πληθυσμού ιδιαίτερα την τριετία της οικονομικής κρίσης και εξαθλίωσης αλλά και για την θνητότητα και νοσηρότητα της τελευταίας τριακονταετίας. Νοσηρότητα λόγω βλαπτικών, τοξικών κι επικίνδυνων τροφίμων, του νερού και του αναπνεόμενου αέρα ,των υποβαθμισμένων συνθηκών διαβίωσης αλλά και κάθε άλ-λου παράγοντα .

Νοσηρότητα από την αποδοχή και εφαρμογή του Διατροφικού Κώδικα (Codex Alimentarius), από το στρεσογόνο και νοσηρό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που δημιούργησε το πολιτικό σύστημα .


ΑΡΘΡΟ 3 -  ΕΤΑΙΡΟΙ

Εταίροι  είναι  οι  υπογράφοντες  την  παρούσα ιδρυτική πράξη  .

Οι εταίροι  είναι ενήλικες πολίτες ελληνικής καταγωγής ασχέτως τόπου κατοι-κίας που αποδέχονται και προσυπογράφουν  το  καταστατικό της  εταιρείας και  δεσμεύονται να  τηρούν τις αποφάσεις της και να προωθούν το  έργο της. 

Δεν  δύνανται  να γίνουν εταίροι  οι  διατελέσαντες  πολιτικοί (βουλευτές , δή-μαρχοι ,υπουργοί )   την παρελθούσα εικοσαετία.

Οι εταίροι ευθύνονται μόνο  μέχρι του ποσού της  εισφοράς τους στην εταιρία.

Εγγραφή νέου μέλους (εταίρου) γίνεται μετά από  αίτησή του στην οποία ανα-γράφει ότι γνωρίζει και αποδέχεται το καταστατικό και τους σκοπούς  της εται-ρείας και  μετά από πρόταση δύο εταίρων  η οποία εγκρίνεται από την Συντο-νιστική Επιτροπή  και αποκτά δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετά από έξη μήνες από την εγγραφή του.


Εταίρος  που με πράξεις ή παραλείψεις διαφωνεί ή  αποδοκιμάζει τις αρχές, θέσεις, σκοπούς  και  το καταστατικό της εταιρίας που προσυπέγρα-ψε,  διαγράφεται  με  αιτιολογημένη απόφαση της  Συντονιστικής Επιτροπής. Οι διαγραφόμενοι μπορούν να ασκήσουν  ένσταση στην πρώτη Γενι-κή  Συνέλευση η οποία και αποφασίζει οριστικά για το θέμα με απλή πλειοψηφία .

Η είσοδος νέου εταίρου προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του .

΄Εξοδος εταίρου επιτρέπεται .Εξερχόμενοι εταίροι αναλαμβάνουν το ποσό της εισφοράς τους σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημιά της εται-ρείας.

Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η με οιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκποίηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της εταιρικής συμμετοχής καθώς αυτή εί-ναι αυστηρά προσωποπαγές , αδιαίρετο , ακληρονόμητο κα αμεταβίβαστο δι-καίωμα .

Απαγορεύεται απολύτως στους εταίρους και στα διοικητικά όργανα οποια-δήποτε συμφωνία για ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας με μορφή δανείου ή οποιασδήποτε μορφής πιστώσεως καθώς και η σύσταση οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος ή βάρους και γενικά οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου επί της εταιρικής συμμετοχής ή της εταιρικής περιουσίας .

Οποιαδήποτε τέτοια πράξη ,και αν ακόμα υποτεθεί ότι γίνει από τον Διαχειρι-στή και τα λοιπά μέλη της ΣΕ αλλά και οποιονδήποτε εταίρο, είναι αυτοδικαί-ως άκυρη και ουδεμία έννομη συνέπεια επιφέρει για την εταιρεία και τους Ε-ταίρους ,έχει δε ως συνέπεια για τον διενεργήσαντα αυτήν την άμεση διαγρα-φή του από την Εταιρεία και την αναζήτησης αποζημιώσεως σύμφωνα με τον νόμο .


Αρθρο 4.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Σ.Ε.)

Είναι το ανώτατο όργανο Διοίκησης  αποτελούμενο από   επτά (7) μέλη 

(Γενικός Διαχειριστής, Δύο Αναπληρωτές-  Γραμματέας –Ταμίας  -Μελη) τα οποία  έχουν θητεία τριών (4) ετών  .

Μετά τη λήξη της θητείας των ανωτέρω ,οι διάδοχοι τους αποφασίζονται με  εκλογή από την Γενική Συνέλευση μεταξύ των εταίρων που έχουν δι-καίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, δηλ. όσους έχουν εγγραφεί πριν του-λάχιστον έξη (6) μήνες πριν τις αρχαιρεσίες ,με πλειοψηφία των μισών πλέον ενόςτωνεταίρων(50+1). .  

Εταίρος που διετέλεσε τρεις φορές μέλος της Σ.Ε δεν  μπορεί να επανεκλεγεί. Για να εκλεγεί εταίρος μέλος της  Σ.Ε μετά την πρώτη τριετία ,πρέπει να έχει ήδη θητεία στην εταιρεία τριών ετών.  Τα  καθήκοντά  της ΣΕ είναι να διευθύ-νει εν γένει την εταιρεία, να διορίζει τον  Γενικό Διαχειριστή και δύο αναπλη-ρωτές του,  να επιβλέπει τις δραστηριότητες  των Τμημάτων και  εθελοντών εταίρων-συνεργατών, να διατυπώνει οδηγίες για τις εργασίες τους και  να επι-λαμβάνεται κάθε θέματος που έχει σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.  

Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχι-στον πέντε (5) από τα μέλη της και αποφάσεις της λαμβάνονται έγκυρα στην περίπτωση αυτή με πλειοψηφία τεσσάρων από τα παριστάμενα μέλη ,σε περίπτωση δε πλήρους απαρτίας ,με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε από τα επτά μέλη .

Ο Γενικός Διαχειριστής και προεδρεύων της Συντονιστικής Επιτροπής εκπρο-σωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ,ενώπιον του Δημοσίου, των Δικαστηρίων παντός βαθμού ,των Τραπεζών και έναντι φυσικών ή νομι-κών προσώπων σε όλες τις μετ’αυτών σχέσεις της εταιρείας .

Κατόπιν ειδικής για το συγκεκριμένο θέμα απόφασης της Σ.Ε ,εγείρει αγωγές υποβάλλει μηνύσεις και ασκεί τακτικά και ένδικα μέσα .Ανοίγει λογαριασμό κατάθεσης χρημάτων ,εάν και εφόσον απαιτηθεί, στην επωνυμία της Εταιρεί-ας και τον κινεί ,με την συνυπογραφή δύο ακόμα μελών ,οριζομένων από την Συντονιστική Επιτροπή .

Ο Γενικός Διαχειριστής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του , θέτων την υπογρα-φή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου όταν ενεργεί επ΄ονόματι και για λογα-ριασμό της εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό .

Σε περίπτωση θανάτου του Γενικού Διαχειριστή ή κήρυξής του σε δικαστική συμπαράσταση ή σε πτώχευση , την διαχείριση και εκπροσώπηση της εται-ρείας αναλαμβάνουν οι αναπληρωτές , συμπράττοντας δηλαδή και συνυπο-γράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία .

Σε περίπτωση κωλύματος και των αναπληρωτών ,την Διοίκηση και εκπροσώ-πηση αναλαμβάνουν συλλογικά τα υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής Επιτρο-πής ,τα οποία υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση προκει-μένου να εκλέξει νέα μέλη της ΣΕ εντός έξη (6)μηνών το αργότερο .

Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Γενικού Διαχειριστή να ασκήσει τα καθήκοντά του αυτός αναπληρώνεται από τους αναπληρωτές ενεργούντες μαζί η χωριστά ,με έγγραφη εξουσιοδότηση που τους χορηγείται ,με βεβαίω-ση του γνησίου της υπογραφής.

Για τους σκοπούς εκπροσώπησης και της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, Γενικός Διαχειριστής ορίζεται από τους συμβαλλόμενους εταίρους ο…………………………………………….του……………….,με αναπληρωτή Διαχειριστή…………………………………………………………..και θητεία αμ-φοτέρων τριών μηνών ,ο οποίος θα συγκαλέσει εντός ενός μηνός από την κα-τάθεση του παρόντος καταστατικού στις αρμόδιες Αρχές , Γενική Συνέλευση των Εταίρων με σκοπό την εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής και Γενικού Δια-χειριστή για την επόμενη τριετία ,σύμφωνα με το Καταστατικό .

Αρθρο 5

ΠΟΡΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν στην εταιρία ετήσιες τακτικές και έκτακτες εισφορές , το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι της εταιρίας προέρχονται από :

- Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρίας και ειδι-κότερα τα έξοδα ίδρυσης , μετακίνησης , λειτουργικά κλπ.

- Χορηγίες , δωρεές , κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώ-πων , ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις , δωρεές διεθνών οργανισμών , δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού που παρέχονται για τη στήριξη του σκοπού της .

- ΄Εσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητές της και τα μέσα για την επίτευ-ξη των σκοπών της

- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά , εθνικά ή διεθνή προγράμματα.

- Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της ε-ταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις .

Πάσης φύσεως χορηγοί της εταιρείας , κληροδότες ή δωρητές περιουσιακών στοιχείων σ΄ αυτήν είναι απαραίτητο να έχουν ευαισθητοποίηση στα κοινωνι-κά θέματα και να μην έχουν τιμωρηθεί από τα ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια για ατιμωτικά αδικήματα .

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η ευθύνη για τυχόν υ-ποχρεώσεις της έναντι του Δημοσίου ή Τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλό-μενους κατά τον λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός .

Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της .

Τα τυχόν , πέραν των συνεισφορών των εταίρων καθαρά κεφάλαια της εται-ρείας ή περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσεως διατίθενται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της για την πραγματοποίησης του εταιρικού σκοπού αποκλειστι-κά .

Η τύχη της περιουσίας της εταιρίας και διάθεσή της στην περίπτωση της διά-λυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ,σε συμφωνία με τους σκοπούς της.


Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται  σε  500  Ευρώ που  καταβλήθηκαν ισόπο-σα από τους  ιδρυτές της. Το ίδιο ποσόν καταβάλλεται  από κάθε νεοεισερχό-μενo εταίρο .

Η  Συντονιστική Επιτροπή έχει δικαίωμα να αρνηθεί εισφορά εφόσον κρίνει ότι δεν δίνεται για τους σκοπούς ή δεν συμφωνεί με τις αρχές και θέσεις της εταιρίας.

Αρθρο 6

ΜΕΣΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΤΕΥΞΗ  ΤΩΝ  ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία ιδρύει  παραρτήματα σε πόλεις της Ελλάδος και στην αλλοδαπή όπου κατοικούν Ελληνες, με  τους ίδιους  όρους του παρόντος  Καταστατικού και που αποδέχονται την φιλοσο-φία και το περιεχόμενο του καλέσματος των γιατρών της Αθήνας για τη συγκρότηση Πανεπιστημονικού Μετώπου. 

Η λειτουργία των Τμημάτων καθώς  και κάθε άλλη Οργανωτική λειτουργία  της εταιρείας, ρυθμίζεται  από Εσωτερικό  Κανονισμό που καταρτίζεται και ισχύει με απόφαση της  Σ.Ε.

Επίσης, η προώθηση των σκοπών γίνεται με την εκπόνηση μελετών, οργά-νωση ομιλιών, συνεδρίων, εκπομπών , έκδοση εντύπων κλπ.

Αρθρο  7
Διοίκηση – Συμβουλευτικά όργανα

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων

2. Η Συντονιστική Επιτροπή  

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι τρία (3) που ορίζονται απαραιτήτως μετά από πρόταση της Γενικής Συνελεύσεως και κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που επιθυμούν να είναι ελεγκτικά μέλη,με ετήσια θητεία. Το καθήκον των εταίρων που είναι μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να ελέγχουν τον ετήσιο Ισολογισμό και τις εν γένει δραστηριότητες της εταιρείας και να αναφέρουν σχετικά στην Γενική Συνέλευση η οποία και από-φασίζει εν τέλει για οποιοδήποτε θέμα προκύψει μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής .

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά.

Συγκαλείται από τον Γενικό Διαχειριστή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του , δύο φορές το χρόνο στην έδρα της εταιρείας και οποτεδήποτε, έκτακτα ,αν το ζη-τήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή του.

Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλιση.

Στην πρόσκληση που είναι έγγραφη και μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονι-κού ταχυδρομείου ή φαξ ,αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διά-ταξη της Γ.Σ.

Πρόσκληση θεωρείται ότι επιδόθηκε νόμιμα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ανακοίνωση .

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα  τα ¾ του αριθμού των εταίρων .

Εάν δεν συντελεστεί καμία απαρτία συγκαλείται επαναληπτική πρόσκληση του Γενικού Διαχειριστή προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.

Αν κάποιος εταίρος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνε-δριάσεις Τακτικής (ετήσιας) Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διαγραφεί με αιτιο-λογημένη απόφαση της ΣΕ που επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50+1).

Στην Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας .

Δυνατότητα ψήφου έχουν μόνο τα Ιδρυτικά Μέλη και όσοι από τους νέους Εταίρους έχουν εγγραφεί πριν από έξη (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της Συντονιστικής Επιτροπής.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία 50+1.

Ειδικά για αποφάσεις που αφορούν στην διάλυση της εταιρείας  απαιτείται απόφαση της ΓΣ με πλειοψηφία ¾ και αιτιολογημένη εισήγηση της Συντο-νιστικής Επιτροπής.

Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής

Κάθε μέλος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της.

Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχω-ρούνται στο βιβλίο πρακτικών.

Για τη λειτουργία της εταιρείας θα καταρτισθεί Εσωτερικός Κανονισμός Λει-τουργίας που θα εγκριθεί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ.

 

Άρθρο 9

Γενικός Διαχειριστής

Ο Γενικός Διαχειριστής και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση ανά τετραετία με πλειοψηφία 50 +1 των εταίρων σύμφωνα με το Καταστατικό.

Ο Γενικός Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενεργεί κά-θε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας σύμφωνα με Καταστατικό και τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης . Δύναται να υπογράψει και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων και να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα να χορηγεί αποδείξεις  στο πλαίσιο διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων και μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής . Σε περίπτω-ση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης είναι δυνατόν να εκπροσωπείται από τρίτο με έγγραφη εξουσιοδότηση του που θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.

Ο Γενικός Διαχειριστής θα λογοδοτεί κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.

Ο Γενικός Διαχειριστής συγκαλεί  την Συντονιστική Επιτροπή και την Γενική Συνέλευση , διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γραπτά ή προφορικά. Η τακτική Γενική Συνέλευ-ση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο ,σύμφωνα με τον εσωτε-ρικό κανονισμό.

 

Άρθρο 10

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και ανακαλείται με γραπτή καταγγελία από μέλος της Γ.Σ.μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .  Η Ελεγκτική Επιτροπή ορίζεται μετά από κλήρωση μεταξύ των  εταίρων που δεν είναι μέλη της ΣΕ στην πρώτη γενική Συνέλευση εκάστου έτους.

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας και η σύνταξη  ετήσιας  έκθεσης για την οικονομική διαχείριση με τη λήξη της εταιρικής χρήσης, που θα κοινοποιείται σ’ όλα τα μέλη της Γ.Σ. και στον Γενικό Διαχειριστή.

Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, μεταξύ των μελών της επιτροπής για τη σύνταξη από κοινού έκθεσης αποφαίνεται πρακτικά η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

 

Άρθρο 11

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κά-θε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2016 . Η εταιρία τηρεί στα γραφεία της τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο.

 Αρθρο  12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ισολογισμός συντάσσεται απαραίτητα στο τέλος του ημερολογιακού έτους. 

Κέρδη αν υπάρχουν δεν διανέμονται. Αποτελούν αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο επαυξάνουν κατ' έτος, διατιθέμενα αποκλειστικά  για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ο ετήσιος Ισολογισμός εγκρίνεται από την πρώτη ,μετά την σύνταξή του ,ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση .

 

Αρθρο 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι δικαιούνται να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις δραστηριό-τητες της εταιρίας, να λαμβάνουν γνώση όλων των εργασιών της και της οικο-νομικής διαχείρισης,  να  προτείνουν στην Σ.Ε. ιδέες και σχέδια που αποβλέ-πουν στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας για την πρόοδο και α-νάπτυξη της πατρίδας και  των Πολιτών σε όλους τους τομείς. Ουδείς εταίρος δικαιούται να πωλεί ή να μεταβιβάζει το εταιρικό του μερίδιο σε άλλον εταίρο αλλά αν θέλει να αποχωρήσει το αφήνει δωρεά στη εταιρεία.

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους, οι δε κληρονόμοι του δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία της εταιρείας ούτε δικαιούνται να απαιτήσουν την εισφορά του θανόντος .

Αρθρο 14

 ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η καταγγελία της εταιρίας από οιονδήποτε εταίρο ακόμα και με επίκληση σπουδαίου λόγου δεν επιφέρει σε καμιά περίπτωση τη λύση της εταρείας , αλ-λά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία . Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον εξερχόμενο εταίρο την αρχική αξία της εισφοράς του .

Η εταιρεία λύεται :

Μετά την πάροδο του χρόνου για τον οποίον συνεστήθη, εκτός εάν παρα-ταθεί με απόφαση ¾ της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων που θα δημο-σιευτεί νόμιμα.

Εάν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της ή αυτός κατέστη ανέφικτος και εφό-σον αυτό διαπιστωθεί με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, με απόφαση των 3 / 4 της Γενικής Συνέλευσης .

Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Εκκαθαριστής της εταιρίας ορίζεται ο Γενικός Διαχειριστής και εκπρόσωπός της κατά το χρόνο της λύσης της .

Η εκκαθάριση ενεργείται από ορκωτούς λογιστές που ορίζονται  από την Γενι-κή Συνέλευση. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας , να προβεί στην είσπραξη τυχόν απαιτήσεων της εται-ρείας και πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεών της . Στη συνέχεια υ-ποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους εκτός αν αποφα-σίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση . Το τυχόν απομένον ενεργητικό δεν θα μοιρασθεί στους εταίρους αλλά θα διατεθεί , σύμφωνα με απόφαση της Γενι-κής Συνέλευσης, σε κοινωφελές Ίδρυμα ή άλλο μη κερδοσκοπικό Φορέα της ημεδαπής η αλλοδαπής δραστηριοποιούμενο στους ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρίας σκοπούς ,ή σε ορφανοτροφεία, γηροκομεία και υποτροφίες αρι- στούχων αποφοίτων μαθητών για πανεπιστημιακές σπουδές ,σύμφωνα πάνταμετουςσκοπούςτηςεταιρείας .

Η υπηρεσία του εκκαθαριστή είναι άμισθη , εκτός των πραγματικών δαπανών του για την περαίωση του έργου του .

Αρθρο 15

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Η λειτουργία της εταιρίας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο .

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα ( άρθρα 741 επ. )

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των εταίρων ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Τροποποίηση του παρόντος γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και θα αποδεικνύεται από νέα έγγραφη συμφωνία, η οποία θα δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο .


Το παρόν καταστατικό , αφού συνετάγη , αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλα-κτα αποδεκτό από τους συμβαλλομένους , υπεγράφη από αυτούς σε δύο όμοια αντίτυπα , ενώ ένα αντίγραφο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ένα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών .

Ακροτελεύτιο άρθρο16

Η  σφραγίδα της εταιρίας είναι κυκλική και φέρει στην περιφέρειά της την επωνυμία της « ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ-ΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ » ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Τούτων  συμφωνηθέντων υπογράφεται το παρόν από τους ιδρυτές σε δύο όμοια αντίτυπα .


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ


Αθηνών για εγγραφή στο Βιβλίο  Εταιριών .


 ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   ΙΔΡΥΤΕΣ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ


2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ... 

Για εκείνους που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν και να βρεθούν στον Δρόμο με την Επιστήμη ...